Vergoeding

Vergoeding
Alleen therapeutische behandelingen worden vergoed! Afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent, wordt een consult veelal geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie hierover kunt u de website van mijn beroepsvereniging www.fagt.org bezoeken. Klik op “Bezoekers”. Op deze pagina klikt u in de linker kolom op “vergoedingsopties” Hier vindt u een lijst met zorgverzekeraars.

Het bedrag van het consult dient u contant of per bank aan mij te voldoen. Uw factuur declareert u zelf bij uw zorgverzekeraar.

Kosten voor een consult (60-75 minuten): €45,=

Afspraak
Consult cq behandeling is mogelijk na telefonische afspraak
U wordt verzocht om bij uw eerste consult, uw legitimatiebewijs (i.v.m. “wet gebruik burgerservicenummer / BSN) en verzekeringspas mee te nemen.

Voor uw behandeling heeft u geen verwijzing nodig van huisarts of specialist. Het is aan u of u uw arts op de hoogte wilt brengen van uw bezoek aan mijn praktijk. In bepaalde gevallen zal ik u vragen om uw bezoek aan mij te overleggen met uw arts.

Uw eerste afspraak start met een intakegesprek. Op deze wijze krijg ik meer duidelijkheid over uw klacht, de eventuele achtergrond ervan en contra-indicaties die aanwezig kunnen zijn.

Algemeen
aangesloten bij VBAG
Aangesloten bij beroepsvereniging VBAG en koepel organisatie RBCZ.

 


Aangesloten bij www.zorggeschil.nl en quasir.nl voor klachtenafhandeling en geschilleninstantie.  Clienten kunnen gebruik maken van gratis klachtenfunctionaris.